Russische vlag

Van de in totaal 300 kiezers Russische nationale minderheid in de kiezerslijst in Zagreb stem geregistreerd wordt benaderd 107 kiezers of 35,67%, waarvan een stembiljetten gestemd 107 kiezers of 35,67%.

De geldige lijsten waren 107 of 100,00%. Ongeldige 0-biljetten of 0,00%.

De Russen kozen, net als de Polen, tussen vrouwen, maar de strijd was niet zo onzeker. Galina Kovačević en haar plaatsvervanger Anna Mišar wonnen tweemaal zoveel stemmen als hun concurrenten: Svetlane Marinov en haar plaatsvervangers Irine Miron Blažine. Kovačević en Mišar kregen 72-stem en Marinov en Blažina 35 stemden.