Van de in totaal 31 kiezers Oostenrijkse nationale minderheden ingeschreven in de lijst van de kiezers in Zagreb, werd de stemming benaderd 3 kiezers of 9,68%, waarvan een stembiljetten gestemd 3 kiezers of 9,68%. Van de stembiljetten was 3 of 100,00%. Ongeldige 0-biljetten of 0,00%.

BRUNO BELJAK en zijn plaatsvervanger, NIVES BELJAK, waren de enige kandidaten die met gemak de overwinning behaalden en alle drie de stemmen behaalden, en zij zullen de Oostenrijkse nationale minderheid in Zagreb vertegenwoordigen.