Slovenska zastava

Van het totale aantal 1887-stemmers dat is ingeschreven in de kiezerslijst, stemden 111-stemmers, dwz 5,88%, waarvan 111-stemmers hebben gestemd, dwz 5,88% volgens de stemmingen.

De geldige lijsten waren 110 of 99,10%. Ongeldige 1-biljetten of 0,90%.

Bij de verkiezingen werden precies evenveel kandidaten genomineerd als ze werden gekozen voor de Sloveense nationale minderheidsraad in Zagreb. Dit zijn hun namen:

1. LUKA HRIBAR

2. BORUT GULIČ

3. IRENA ŠONC
4. ALOJZ KRAMAR 5. IVAN KUNEJ

6. MIROSLAVA-MARIA BAHUN

7. STANKA HERAK
8. ANTON LAH
9. MARTINA OBLAK PEHNEC

10. DARKO ŠONC
11. HEDVIKA ĆERANIĆ
12. MARJAN DIRNBEK
13. POLONA JURINIĆ
14. ROLANDO NIKČEVIĆ
15. MATIJA GULIČ
16. OLGA TKALČEC
17. KATARINA FURJAN
18. SILVESTER KMETIĆ
19. MARJA CRNKOVIĆ
20. FRANC ROP
21. VASILIJA TOVARLOŽA
22. NADA GAJDAROV
23. MARIA ANA NEMEC
24. STANKICA NOVKOVIĆ
25. KATARINA-BOŽICA LATINČIĆ